Zapytanie ofertowe ZO/2/2019/TONERY na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów

Zapytanie ofertowe ZO/2/2019/TONERY na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach  przeprowadzony w oparciu o delegację wskazaną w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy do składania ofert, Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określonych w  pkt. 4  zapytania ofertowego.

Składanie ofert  do  06.02.2019r. do  godz. 12.00

Do pobrania:

zapytanie ofertowe  —–>zapytanie ofertowe     i     SKMBT_22319012913270

załącznik nr 1 Formularz ofertowy —–>załącznik 1 -Formularz ofertowy

Załącznik  1a  Formularz ofertowy  —–> załącznik 1 a

Załącznik  1b Formularz ofertowy ——> załącznik 1 b

Załącznik nr 2 wzór umowy ——->  wzór umowy

Opublikowała: Sabina Wyka

 

Skip to content