RODO

Klauzula  informacyjna

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Kielcach 23-118 Kielce ul. Wojciecha Szczepaniaka 23
  2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Kielcach 23-118 Kielce ul. Wojciecha Szczepaniaka 23 email: [email protected] lub  listownie na adres:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Kielcach 23-118 Kielce ul. Wojciecha Szczepaniaka 23.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług medycznych na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.z 2017.1318 tj), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu  wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U 2015 poz.2069), Ustawa z dnia 28 kwietni 2011r. O systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Z 2011r. Nr 113, poz 657) oraz zgodnie z  art. 9 ust.2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady -RODO z dnia 27.04.2016r.;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania usług medycznych i przez okres wymagany przez przepisy prawa w szczególności: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu  wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U 2015 poz.2069)
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu;
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom które uczestniczą w realizacji usługi świadczeń medycznych np. laboratoria;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu
Skip to content