Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY

Lek.  Medycyny Pracy  Barbara Kępska     I piętro gab.  31

Pielęgniarka  Maria Janicka

tel 41 330 34 10

Gabinet Medycyny Pracy WSPL SPZOZ w Kielcach  wykonuje następujące badania profilaktyczne:

 • Badanie wstępne
 • Badanie okresowe
 • Badanie kontrolne

 

Oferujemy atrakcyjne ceny z możliwością indywidualnej negocjacji dla firm.

 
Skierowanie na badania lekarskie – do pobrania
 Skierowanie_na_badania_lekarskie_w_zakresie_medycyny_pracy – wzór

Badania ONZ,  OCHRONA, BROŃ…

 II piętro  pok. 50

 

 

 

 

 

Lek. med. Anna Kosowska   środy  II piętro pok. 50

mgr Sabina Wyka       środy II piętro pok. 50    pozostałe dni  II piętro pok. 52   tel. 41 330 34 11

 

W każdą środę  w gabinecie przeprowadzamy badania:

 • badania pracowników cywilnych wojska kierowanych do pracy poza granicami państwa
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania lekarskie i psychologiczne osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
 • badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu woskowym lub policyjnym

Na badania należy zgłaszać w środy ok. 8 rano pokój  50 II piętro

 • na czczo
 • z dowodem osobistym
 • jeżeli badany chce dostać fakturę za badania wystawioną na firmę – pracownik musi mieć skierowania na badania od pracodawcy (wzór skierowania – jak do medycyny pracy)