Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY

Lek.  Medycyny Pracy  Barbara Kępska     I piętro gab.  31

Pielęgniarka  Maria Janicka

tel 41 330 34 10

Gabinet Medycyny Pracy WSPL SPZOZ w Kielcach  wykonuje następujące badania profilaktyczne:

 • Badanie wstępne
 • Badanie okresowe
 • Badanie kontrolne

 

Oferujemy atrakcyjne ceny z możliwością indywidualnej negocjacji dla firm.

 
Skierowanie na badania lekarskie – do pobrania
 Skierowanie_na_badania_lekarskie_w_zakresie_medycyny_pracy – wzór

Badania OCHRONA, BROŃ, DETEKTYW, SĘDZIA…

 II piętro  pok. 50

 

 

 

 

 

Lek. med. Anna Kosowska   środy  II piętro pok. 50

 

 

W każdą środę  w gabinecie przeprowadzamy badania:

 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania lekarskie i psychologiczne osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
 • badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu woskowym lub policyjnym

Na badania należy zgłaszać w środy ok. 8 rano pokój  50 II piętro

 • na czczo
 • z dowodem osobistym
 • jeżeli badany chce otrzymać fakturę za badania wystawioną na firmę – pracownik musi mieć skierowanie na badania od pracodawcy (wzór skierowania – jak do medycyny pracy)
Skip to content