Przetargi / Konkursy

czwartek, 11.07.2024 10:07
Znak Sprawy: 6/2024 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KIELCACH na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE...

piątek, 28.06.2024 15:06
Ogłoszenieo przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 10/2024 z dnia 10.04.2024r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności...

poniedziałek, 17.06.2024 09:06
Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniła kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach w osobie Pana Marka...

czwartek, 16.05.2024 12:05
Ogłoszenieo przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 10/2024 z dnia...

poniedziałek, 13.05.2024 11:05
Na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach informuje, iż w dniu 10.05.2024r. o godz. 12:31 odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z art.. 275 pkt 1 na zakup ZESTAWU...

poniedziałek, 06.05.2024 09:05
 Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 991 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym...

wtorek, 30.04.2024 15:04
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach Znak sprawy...

wtorek, 30.04.2024 11:04
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach Znak sprawy...

poniedziałek, 22.04.2024 11:04
Znak Sprawy: 4/2024 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KIELCACH na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE...

Skip to content