piątek, 09-02-2024
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 2/2024 z dnia 22.01.2024r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podziałem na zadania,  w zadaniach I, II i III...
środa, 07-02-2024
Znak Sprawy 2/2024 DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KIELCACH na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ...
piątek, 26-01-2024
Znak Sprawy 1/2024 DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KIELCACH na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ...
piątek, 22-12-2023
Znak sprawy: 3/2023                                                                                Kielce, dn. 22.12.2023 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KIELCACH na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o...
wtorek, 12-12-2023
Oferta nieaktualna  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach oferuje pracę:  na stanowisku: PORTIER  Zakres obowiązków:codzienne sprawdzanie zabezpieczeń w pomieszczeniach przychodni (p-poż, bhp),                 zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenia wewnątrz  i zewnątrz budynku,dbanie o porządek  wokół przychodni,...
środa, 22-11-2023
Z przyczyn niezależnych od przychodni mogą występować problemy w funkcjonowaniu eRejestracji. Za utrudnienia...
czwartek, 31-08-2023
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach podejmie współpracę z lekarzem specjalistą z zakresu: - KARDIOLOGII posiadającego uprawnienia do przeprowadzania prób wysiłkowych e-mail: [email protected] tel. 41...
Skip to content