czwartek, 16-05-2024
Ogłoszenieo przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 10/2024 z dnia...
wtorek, 14-05-2024
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach zatrudni osobę na stanowisko: Pielęgniarka Wymagania : Wykształcenie wyższe magisterskie Ukończony kurs audiometrii Ukończony kurs szczepień Ukończony kurs EKG Ukończony kurs medycyna pracy Sprawna organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością Odpowiedzialność,...
poniedziałek, 06-05-2024
Znak Sprawy: 1/2024 Działając na podstawie art.26 ust. 1 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2022.0.991) oraz ustawy z dnia 27  sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w dniu 30.04.2024 roku Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni...
poniedziałek, 06-05-2024
 Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 991 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym...
wtorek, 30-04-2024
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach Znak sprawy...
wtorek, 30-04-2024
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach Znak sprawy...
poniedziałek, 22-04-2024
Znak Sprawy: 4/2024 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KIELCACH na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE...
środa, 17-04-2024
Znak Sprawy 3/2024 DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W KIELCACH na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nazwa...
piątek, 29-03-2024
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach Znak sprawy...
piątek, 29-03-2024
Ogłoszenieo przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 2/2024 z dnia 22.01.2024r. - działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności...
Skip to content