Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Radiologa w Pracowni RTG i USG w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach

Ogłoszenie
o przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 10/2024 z dnia 10.04.2024r. – działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Radiologa w Pracowni RTG i USG informuje, że: termin składania ofert w konkursie ofert ogłoszonym dnia 17.04.2024r. zostaje przesunięty do dnia 28.06.2024r. do godz. 10:00

Skip to content