Unieważnienie Konkursu ze względu na brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej

Znak Sprawy: 1/2024

Działając na podstawie art.26 ust. 1 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2022.0.991) oraz ustawy z dnia 27  sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w dniu 30.04.2024 roku Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach ul. Szczepaniaka 23, 25-118 Kielce nr 2/2024 z dnia 22.01.2024 r. w składzie:

  1. Przewodniczący – lek. med. Marek Makowiecki
  2. Sekretarz – Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Agnieszka Kołodziejczyk
  3. Członek – Przedstawiciel załogi  – mgr Joanna Kisiel

ze względu na brak ofert, dokonała unieważnienia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej  na rzecz pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Na tym Protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

  1. Przewodniczący – lek. Med. Marek Makowiecki /podpis na oryginale/
  2. Sekretarz – mgr Agnieszka Kołodziejczyk /podpis na oryginale/
  3. Członek – mgr Joanna Kisiel /podpis na oryginale/

                                                                                                                    Dyrektor

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni SPZOZ

                                                                                                                    w Kielcach

                                                                                                                   Konrad ŁĘCKI

/podpis na oryginale/

                                                                                                                                                                                  

Skip to content