Przetargi / Konkursy

wtorek, 05.01.2021 10:01
Dotyczy uruchomienia  platformy zakupowej Szanowni Państwo, ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień...

czwartek, 17.09.2020 11:09
Wybór oferty -znak sprawy ZO/5/2020/WSPL na „Zakup pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków – na okres 3 lat” oraz „Zakup szybkich testów diagnostycznych – na okres 3 lat”. Wybór oferty----->wybór ofert ZO 5 2020 WSPL , Wybór oferty ZO 5 2020 WSPL   Opublikowała: Katarzyna...

poniedziałek, 14.09.2020 13:09
Informacja z otwarcia ofert -znak sprawy ZO/5/2020/WSPL na „Zakup pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków – na okres 3 lat” oraz „Zakup szybkich testów diagnostycznych – na okres 3 lat”. Informacja z otwarcia------->informacja z otwarcia ZO 5 2020 WSPL   Opublikowała: Katarzyna...

czwartek, 10.09.2020 11:09
Wyjaśnienia do postępowania -znak sprawy ZO/5/2020/WSPL na „Zakup pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków – na okres 3 lat” oraz „Zakup szybkich testów diagnostycznych – na okres 3 lat”   Wyjaśnienia 2 ---->wyjaśnienia2 zo 5 2020 wspl , Wyjaśnienia 2 zo5 2020 wspl Umowa powierzenia danych---------->umowa powierzenia...

wtorek, 08.09.2020 11:09
Wyjaśnienia do postępowania -znak sprawy ZO/5/2020/WSPL na „Zakup pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków – na okres 3 lat” oraz „Zakup szybkich testów diagnostycznych – na okres 3 lat” Wyjaśnienia----------> wyjaśnienia, wyjaśnienia zo 5 2020 wspl   Opublikowała: Katarzyna...

poniedziałek, 07.09.2020 13:09
SPROSTOWANIE - znak sprawy ZO/5/2020/WSPL na „Zakup pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków – na okres 3 lat” oraz „Zakup szybkich testów diagnostycznych – na okres 3 lat” Sprostowanie----->Sprostowanie ZO 5 2020 wspl , Sprostowanie zo 5 2020 wspl   Opublikowała: Katarzyna...

środa, 02.09.2020 10:09
Zaproszenie do złożenia oferty: znak sprawy ZO/5/2020/WSPL na "Zakup pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków - na okres 3 lat" oraz "Zakup szybkich testów diagnostycznych - na okres 3 lat" Zaproszenie----->zapytanie - zakup pasków testowych,  ZO 5 2020 WSPL Zakup pasków testowych do analizy moczu , zakup szybkich testów Załącznik nr 1...

czwartek, 16.07.2020 09:07
Wybór najkorzystniejszej oferty z postępowania ZP/2/2020 Dostawa odczynników do biochemii z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 3 lat. Wybór oferty----->wybór najkorzystniejszej oferty ZP 2 2020, wybór najkorzystniejszej oferty ZP 2 2020   Opublikowała: Katarzyna...

wtorek, 14.07.2020 13:07
Informacja z otwarcia ofert z postępowania ZP/2/2020 Dostawa odczynników do biochemii z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 3 lat. Informacja z otwarcia----->informacja z otwarcia ZP 2 2020   Opublikowała: Katarzyna...

środa, 08.07.2020 12:07
Wyjaśnienia do postępowania ZP/2/2020 Dostawa odczynników do biochemii z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 3 lat. Wyjaśnienia------->Wyjaśnienia ZP 2 2020, wyjaśnienia ZP 2 2020   Opublikowała: Katarzyna...

Skip to content