Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 3/2024 z dnia 22.01.2024. – działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ  informuje, że: termin składania ofert w konkursie ofert ogłoszonym dnia 07.02.2024r. zostaje przesunięty do dnia 29.03.2024r.

Skip to content