Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Ogłoszenie
o przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 3/2024 z dnia 22.01.2024. – działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ  informuje, że: termin składania ofert w konkursie ofert ogłoszonym dnia 07.02.2024r. zostaje przesunięty do dnia 31.05.2024r. do godz.10:00

Skip to content