Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach

Ogłoszenie
o przesunięciu terminu składania ofert w Konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojskowej Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach nr 2/2024 z dnia 22.01.2024r. – działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podziałem na zadania,  w zadaniach I, II i III informuje, że: termin składania ofert w konkursie ofert ogłoszonym dnia 26.01.2024r. zostaje przesunięty

Dla Zadania I – Udzielanie Świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Alergologicznej  do dnia 30.04.2024r. do godz. 10:00

Dla Zadania III – Udzielanie Świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej do dnia 30.04.2024r. do godz. 10:00

Skip to content