ZAKUP I DOSTAWA APARATU USG ZP/1/2018/USG

Zakup i dostawa Aparatu USG

ogłoszenie OGŁOSZENIE

SIWZ SIWZ – ZP 1 2018 USG

Załącznik nr 1  – zestawienie parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz innych Aparatu USG załącznik nr 1 do SIWZ parametry techniczne

Załącznik nr 2 – formularz oferty Załącznik nr 2 do SIWZ (oferta)

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków…)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 4 do SIWZ (o braku podstaw do wykluczenia)

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia / wykaz dostaw Załącznik nr 5 do SIWZ (wykaz dostaw)

Załączniki nr 6 – Oświadczenie – grupa kapitałowa  – złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert Załącznik nr 6 do SIWZ (Oświadczenie o grupie )

Załącznik nr 7 – wzór umowy  Załącznik nr 7 do SIWZ ( wzór umowy)

Opublikowała: Sabina Wyka
Skip to content