Zapytanie ofertowe nr sprawy ZO/1/2018/WSPL przeglądy, naprawy

Zapytanie ofertowe nr sprawy ZO/1/2018/WSPL  „Utrzymanie w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu medycznego poprzez wykonywanie:

konserwacji i przeglądów stanu technicznego wraz z wydaniem świadectw sprawności technicznej,

– dokonywania napraw sprzętu medycznego na zlecenie WSPL SPZOZ w Kielcach”

Zapytanie ofertowe ZO 1 2018 WSPL

zapytanie – przeglądy

załącznik nr 1 a – sprzet medyczny

załącznik nr 1 b – wagi

załącznik nr 1 c – mikroskopy

zał. 2 wzór umowy

Skip to content