Wyjaśnienia do ZO/7/WSPL/2019/-zapytania ofertowego na „zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego” dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach

Wyjaśnienia do ZO/7/WSPL/2019/-zapytania ofertowego na „zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego” dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach

Wyjaśnienia ———>wyjaśnienia zo 7 2019 wspl  ,    wyjaśnienia zo 7 2019

 

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

 

 

Opublikowała: Katarzyna Brzoza
Skip to content