Wyjaśnienia do ZO/1/2019/TONERY dot. zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Do wszystkich zainteresowanych

 Dotyczy: zapytania ofertowego ZO/1/2019/TONERY na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach. 

Wyjaśnienia ——-> wyjaśnienia TONERY   ——->wyjaśnienia

UWAGA!!!

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

 

Opublikowała: Specjalista ds. zamówień publicznych  mgr Sabina Wyka
Skip to content