Wybór oferty w postępowaniu przeprowadzanym w formie przetargu nieograniczonego ZP/1/2020 Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE -specyficznych w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku na okres 24 miesięcy.

Wybór oferty w postępowaniu przeprowadzanym w formie przetargu nieograniczonego ZP/1/2020 Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE -specyficznych w systemie panelowym wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku na okres 24 miesięcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty—->wybór oferty ZP 1 2020Wybór oferty ZP1 2020

 

Opublikowała : Katarzyna Brzoza
Skip to content