Wybór najkorzystniejszej oferty- postępowanie ZO/7/2019 WSPL na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach

Wybór najkorzystniejszej oferty- postępowanie ZO/7/2019 WSPL na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty———>Wybór oferty ZO 7 2019 WSPL , wybór oferty zo07 2019

 

Opublikowała: Katarzyna Brzoza
Skip to content