Przetargi

wtorek, 29.10.2019 10:10
Wyjaśnienia do oferty na zakup „Drobnego sprzętu laboratoryjnego” znak sprawy ZO/9/2019/WSPL Wyjaśnienia----->ZO 9 2019 wspl wyjaśnienia , wyjaśnienia zo 9 2019 wspl   Opublikowała : Katarzyna...

czwartek, 24.10.2019 10:10
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup "Drobnego sprzętu laboratoryjnego” dla Wojskowej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach znak sprawy ZO/9/2019/WSPL Zaproszenie do złożenia oferty-------->zapytanie - drobny sprzet laboratoryjny,   SKMBT_22319102410170 Załącznik nr 1 do SIWZ----------->Załącznik do SIWZ nr 1 PAKIET 1 Załącznik nr 2 do SIWZ...

piątek, 13.09.2019 15:09
Informacja z otwarcia ZO/8/2019/WSPL na "Wykonanie prac remontowych dla WSPL SPZOZ w Kielcach" ------> Informacja z otwarcia         Opublikowała : Katarzyna...

czwartek, 05.09.2019 14:09
Zaproszenie do złożenia oferty na" wykonanie prac remontowych dla WSPL SPZOZ w Kielcach" znak sprawy ZO/8/2019/WSPL ----------->zo.8.2019.wspl.chodnik,    chodnik Na oferty czekamy do 13.09.2019 r. do godz. 15.00   Opublikowała : Katarzyna...

piątek, 19.07.2019 14:07
Wybór najkorzystniejszej oferty- postępowanie ZO/7/2019 WSPL na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty--------->Wybór oferty ZO 7 2019 WSPL , wybór oferty zo07 2019   Opublikowała: Katarzyna...

piątek, 19.07.2019 14:07
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie ZO/7/2019 WSPL na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach   Informacja z otwarcia--------->    info z otwarcia zo 7 2019  ,  info z otwarcia zo 7 2019     Opublikowała: Katarzyna...

wtorek, 16.07.2019 12:07
Wyjaśnienia do ZO/7/WSPL/2019/-zapytania ofertowego na "zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego" dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach Wyjaśnienia --------->wyjaśnienia zo 7 2019 wspl  ,    wyjaśnienia zo 7 2019   Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są...

piątek, 12.07.2019 11:07
Zaproszenie do składania ofert na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach znak sprawy ZO/7/2019/WSPL Zaproszenie do złożenia oferty----->zaproszenie do oferty ,zaproszenie zo 7 2019 wspl Załącznik nr 1 Formularz ofertowy----->załacznik nr 1 Załącznik nr 2...

wtorek, 18.06.2019 09:06
Wybór najkorzystniejszej oferty- postępowanie ZO/6/2019/WSPL na zakup Fotela ginekologicznego z wyposażeniem   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty-----> wybór oferty zo 6 2019       Opublikowała : Katarzyna...

poniedziałek, 17.06.2019 13:06
Informacja z otwarcia ofert- postępowanie ZO/6/2019/WSPL na zakup FOTELA GINEKOLOGICZNEGO Z WYPOSAŻENIEM------->INFORMACJA Z OTWARCIA     Opublikowała : Katarzyna...