Ogłoszenie o wyniku Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniła kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach w osobie Pana Marka Makowieckiego.

Skip to content