Informacja z otwarcia postępowania ZP/3/2018/PANELE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/3/2018/PANELE na Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE-specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania  badań oraz komputerowej analizy wyniku na okres 24 miesięcy na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Informujemy, iż w dniu 22.06.2018r. o godz. 12:30 odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu      o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP/3/2018/PANELE      kliknij tutaj ——->informacja z otwarcia ZP 3 2018 PANELE

Opublikowała: Sabina Wyka
Skip to content