Informacja z otwarcia postępowania ZP/1/2019 „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO IMMUNOCHEMII Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO NA OKRES 3 LAT.”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  ZP/1/2019 „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO IMMUNOCHEMII Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO NA OKRES 3 LAT.”na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

Informujemy, iż w dniu 22.11.2019r. o godz. 12:30 odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu      o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP/1/2019     kliknij tutaj ——->informacja z otwarcia ZP 1 2019

Opublikowała: Katarzyna Brzoza
Skip to content