Zaproszenie do składania ofert na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach znak sprawy ZO/7/2019/WSPL

Zaproszenie do składania ofert na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach znak sprawy ZO/7/2019/WSPL

Zaproszenie do złożenia oferty—–>zaproszenie do oferty ,zaproszenie zo 7 2019 wspl

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy—–>załacznik nr 1

Załącznik nr 2 Oświadczenie——–>Załacznik nr 2

Załącznik nr 3 Wzór umowy—–>Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 Do SIWZ——-> Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Opublikowała Katarzyna Brzoza
Skip to content