Wyjaśnienia do ZP/3/2018/PANELE

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/3/2018/PANELE na Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE-specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania  badań oraz komputerowej analizy wyniku na okres 24 miesięcy  na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach wyjaśnia treść SIWZ.

Wyjaśnienia —kliknij tu ——–>wyjaśnienia Panele PDF

Opublikowała: Sabina Wyka
Skip to content