Wyjaśnienia do postępowania ZP/2/2018/USG.OKUL o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę aparatu USG Okulistycznego”.

Wyjaśnienia do postępowania ZP/2/2018/USG.OKUL o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę aparatu USG Okulistycznego”.

Wyjaśnienia do SIWZ     ZP/2/2018/USG.OKUL —–>  wyjaśnienia do ZP 2 2018 USG OKUL

Odpowiedzi – pytania 1

Opublikowała: Sabina Wyka
Skip to content