Wyjaśnienia do postępowania ZP/2/2018/USG.OKUL o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę aparatu USG Okulistycznego”

Wyjaśnienia do postępowania ZP/2/2018/USG.OKUL o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę aparatu USG Okulistycznego

Wyjaśnienia  —-> WYJAŚNIENIA USG OKULISTYCZNE       Odpowiedzi – pytania 2

Opublikowała: Sabina Wyka
Skip to content