WSTRZYMANIE POSTĘPOWANIA ZO/2/2020/WSPL NA Zakup drobnych artykułów medycznych

WSTRZYMANIE POSTĘPOWANIA ZO/2/2020/WSPL NA Zakup drobnych artykułów medycznych

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA ZOSTAŁO CZASOWO ZAWIESZONE ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/2/2020/WSPL NA ZAKUP DROBNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH. INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA BĘDZIE UMIESZCZONA NA STRONIE WWW.WSPL.PL ORAZ ZOSTANIE ROZESŁANA DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE WYJAŚNIENIA BĘDĄ WIĄŻĄCE.

Opublikowała : Katarzyna Brzoza
Skip to content