Uwaga wyjaśnienie do ZP/3/2018/PANELE

Wyjaśnienia do ZP/3/2018/PANELE

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/3/2018/PANELE na Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE-specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania  badań oraz komputerowej analizy wyniku na okres 24 miesięcy na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

UWAGA!!!

W załączniku nr 1 do SIWZ  w rubryce nr 6 należy uwzględnić liczbę opakowań na cały okres umowy, czyli na 2 lata – prosimy o uwzględnieniu wyjaśnienia w treści składanych ofert. 

 

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

Skip to content