Sprostowanie do wyjaśnień nr 2 pyt. 21 w postępowaniu ZO/3/2019/WSPL na zakup wraz z dostawą drobnych artykułów medycznych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

 

Sprostowanie do wyjaśnień nr 2 pyt. 21 w postępowaniu ZO/3/2019/WSPL na zakup wraz z dostawą drobnych artykułów medycznych dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

UWAGA!!!!

PYTANIE NR 21: (Pakiet 3, poz. 10-14) Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji
10-14 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

jest:

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21: Tak. Zamawiający wydziela pozycje 1-8 i 15-16 do osobnego pakietu – będzie to pakiet 14

powinno być:

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21: Tak. Zamawiający wydziela pozycje poz. 10-14  z pakietu nr 3 do osobnego pakietu – będzie to pakiet 14.

 

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Skip to content