PRZYJĘCIA W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

Obecnie lekarze specjaliści przyjmują pacjentów w ograniczonej ilości po przeprowadzonej uprzednio teleporadzie.

Skip to content