Przetargi archiwalne 2017

 

Kielce, 11.12.2017r. Wybór oferty w postępowaniu ZO/8/2017/WSPL  „Dostawa azotu ciekłego”  /userfiles/azot/wybor-oferty-azot.pdf    /userfiles/azot/wybor-zo-8-2017-wspl.docx

Opublikowała: Sabina Wyka

 

Kielce, 08.12.2017r. Informacja z otwarcia ofert ZO/8/2017/WSPL „Dostawa azotu ciekłego”  /userfiles/azot/informacja-z-otwarcia-zo-8-2017-wspl.docx     /userfiles/azot/skmbt_22317120814380.pdf

Opublikowała: Sabina Wyka

 

Kielce, 06.12.2017r.  Wyjaśnienia do ZO/8/2017/WSPL „Dostawa ciekłego azotu”  /userfiles/azot/zo-8-2017-wspl-wyjasnienia.docx

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

Kielce 05.12.2017r. Informacja o wyborze oferty  ZO/7/2017/WSPL  „Zakup i dostawa tympanometru diagnostycznego”  /userfiles/tympanogram/wybor-ofert-zo-7-2017-wspltympanometr.docx      /userfiles/tympanogram/skmbt_22317120514051.pdf

Opublikowała: Sabina Wyka

 

Kielce, 05.12.2017r. Informacja z otwarcia ZO/7/2017/WSPL „Zakup i dostawa tympanometru diagnostycznego”   /userfiles/tympanogram/informacja-z-otwarcia-zo-7-2017-wspl.docx        /userfiles/tympanogram/skmbt_22317120514050.pdf

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

Kielce, 01.12.2017r.  Zapytanie ofertowe ZO/8/2017/WSPL  Dostawa ciekłego azotu

Zapytanie ofertowe  /userfiles/azot/zapytanie-azot.docx

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy   /userfiles/azot/azot-formularz-ofertowy.docx

Załącznik nr 2 – wzór umowy  /userfiles/azot/wzor-umowy-azot.doc

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

Kielce, 27.11.2017r.  Zapytanie ofertowe ZO/7/2017/WSPL   Zakup i dostawa tympanometru diagnostycznego

 

Zapytanie ofertowe    /userfiles/tympanogram/zapytanie-tympanomter.docx

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  /userfiles/tympanogram/zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

Załącznik nr 2 – wzór umowy  /userfiles/tympanogram/zalacznik-nr-2-do-zapytania-wzor-umowy-.doc

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

 

Kielce, 27.11.2017r. Wynik postępowania ZO/6/2017/WSPL  Zakup i dostawa demineralizatora  /userfiles/demineralizator/wybor-ofert-zo-6-2017-wspl.docx

Kielce, 27.11.2017 Wynik postępowania  ZO/5/2017/WSPL  /userfiles/urzadzenia-do-laryngologii/wybor-ofert-zo-5-2017-wspl.docx

 

Kielce, 24.11.2017r.  Informacja z otwarcia ofert  – postępowanie ZO/6/2017/WSPL   /userfiles/demineralizator/informacja-z-otwarcia-zo-6-2017-wspl.docx

 

Kielce, 24.11.2017r. Informacja z otwarcia ofert – postępowanie ZO/5/2017/WSPL  /userfiles/urzadzenia-do-laryngologii/informacja-z-otwarcia-zo-5-2017-wspl.docx

 

Kielce, 27.11.2017r. Informacja z otwarcia ofert – postępowanie ZO/5/2017/WSPL  /userfiles/urzadzenia-do-laryngologii/informacja-z-otwarcia-zo-5-2017-wspl1.docx  

 

 

Kielce, 22.11.2017r.  Wyjaśnienia do zapytania ZO/6/2017/WSPL   /userfiles/demineralizator/zo-6-2017-wspl-wyjasnienia.pdf    /userfiles/demineralizator/zo-6-2017-wspl-wyjasnienia.docx

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

Kielce, 17.11.2017r.  Zapytanie ofertowe ZO/6/2017/WSPL  Zakup i dostawa demineralizatora wody

Zapytanie /userfiles/demineralizator/demineralizator.pdf       /userfiles/demineralizator/zapytanie-demineralizator.docx

Załacznik nr 1 formularz ofertowy /userfiles/demineralizator/zalaczniknr-1-formularz-ofertowy.docx

Załacznik nr 2 wzór umowy /userfiles/demineralizator/zalacznik-nr-2-do-zapytania-wzor-umowy-.doc

Opublikowała: Sabina Wyka

 

Kielce, 17.11.2017r. Zapytanie ofertowe ZO/5/2017/WSPL  Zakup i dostawa kabiny audiometrycznej, urządzenia do badania otoemisji, tympanometru diagnostycznego (urządzenia fabrycznie nowe)

Zapytanie /userfiles/urzadzenia-do-laryngologii/zapytanie-zo-5-2017-wspl.pdf          /userfiles/urzadzenia-do-laryngologii/zapytanie-sprzet-otolaryngologia.docx

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy   /userfiles/urzadzenia-do-laryngologii/zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

Załącznik nr 2  Wzór umowy    /userfiles/urzadzenia-do-laryngologii/zalacznik-nr-2-do-zapytania-wzor-umowy-.doc

Opublikowała: Sabina Wyka

 

Kielce, 09.10.2017r.  wybór ofert w postępowaniu ZO/4/2017/WSPL   /userfiles/drobny-laboratoryjny/wybor-ofert-zo-4-2017-wspl.docx

 

Kielce 09.10.2017r. informacja z otwarcia ofert ZO/4/2017/WSPL  /userfiles/drobny-laboratoryjny/skmbt_22317100913230.pdf

 

Kielce 05.10.2017r. wyjaśnienia do ZO/4/2017/WSPL       /userfiles/drobny-laboratoryjny/zo-4-2017-wspl-wyjasnienia.docx    Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Kielce, 02.10.2017r.   Zapytanie ofertowe ZO/4/2017/WSPL

Pakiet 1 Zakup drobnego sprzetu laboratoryjnego – na okres 2 lat

Pakiet 2 Zakup produktów do podciśnieniowego systemu pobierania krwi do badań – na okres 2 lat

Pliki do pobrania ZO/4/2017/WSPL

zapytanie ofertowe     /userfiles/drobny-laboratoryjny/zapytanie-drobny-sprzet-laboratoryjny.docx      /userfiles/drobny-laboratoryjny/skmbt_22317100210440.pdf

załacznik 1 do Pakietu 1       /userfiles/drobny-laboratoryjny/zalacznik-nr-1-pakiet-1.doc

załącznik 1 do Pakietu 2      /userfiles/drobny-laboratoryjny/zalacznik-nr-1-pakiet-2.doc

wzór umowy   /userfiles/drobny-laboratoryjny/wzor-umowy.docx

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

 

 

 

Kielce, 11.08.2017r. Informacja o ofertach oraz wybór oferty ” Testy specjalistyczne  urządzeń radiologicznych”  /userfiles/rtg/testy-specjalistyczne-rtg.docx

 

 

KIelce, 08.08.2017r.   Uściślamy zapytanie na przeprowadzanie  testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej.

Pytanie:  Czy w przypadku aparatu ogólnodiagnostycznego posiadacie Państwo oprócz stołu, ściankę do prześwietleń płuc?

oraz czy używacie Państwo klinicznie systemu AEC? Informacje te są nam niezbędne do zrobienia wyceny.

Odpowiedź: Posiadamy ściankę do prześwietleń płuc oraz używamy systemu AEC. 

Proszę uwzględnić tą informację przy składaniu ofert.

 

 

Kielce, 08.08.2017r.  Zapraszenie do składania ofert na przeprowadzenie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej  /userfiles/rtg/testy-rtg.pdf  Uwaga !!!!! Witam

Posiadamy stację opisową – monitory 1 zestaw (dwa monitory). Prosimy o uwzględnienie ich w ofercie.

 

Cena za badanie powinna zawierać wszelkie koszty, także dojazd do Kielc.

 

UWAGA!

Ze względu na dość długi czas oczekiwania na wykonanie badania – skracamy termin składania ofert do  10.08.2017r.  do końca dnia.

 

Opublikowała: Sabina Wyka

 

Kielce, 08.08.2017r.  Wybór najkorzystniejszej oferty ZP/4/2017 „Zakup i dostawa aparatu EMG”    /userfiles/emg/wybor-oferty-emg.pdf

 

Kielce, 07.08.2017r. Informacja z otwarcia – postępowanie ZP/4/2017 przetarg nieograniczony  „Zakup i dostawa aparatu EMG”   /userfiles/emg/informacja-z-otwarcia-zp-4-2017.pdf

Kielce, 04.08.2017r. Wyjaśnienia  treści SIWZ  – postępowanie ZP/4/2017  Zakup i dostawa EMG   /userfiles/emg/odpowiedzi-skan-2.pdf

 

 

Kielce, 04.08.2017r.  Wyjaśnienia do treści SIWZ postępowania ZP/4.2017 Zakup i dostawa aparatu EMG:     /userfiles/emg/odpowiedzi-skan.pdf

 

Kielce, 01.08.2017  Wybór najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowe ZO/3/2017 WSPL     /userfiles/paski-i-testy/wybor-ofert-zo-3-2017-wspl.docx      /userfiles/paski-i-testy/skmbt_22317080111470.pdf

 

 

Kielce, 31.07.2017  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę aparatu EMG  nr postępowania ZP/4/2017

ogłoszenie   /userfiles/emg/ogloszenie.docx

SIWZ      /userfiles/emg/siwz–zp-4-2017.docx

Załącznik nr 1    /userfiles/emg/zalacznik-nr-1-do-siwz-parametry-techniczne.docx

Załącznik nr 1 a   /userfiles/emg/zalacznik-nr-1a-do-siwz-emg.docx

Załącznik nr 2   /userfiles/emg/zalacznik-nr-2-do-siwz-oferta-.doc

Załącznik nr 3    /userfiles/emg/zalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow___-.docx

Załącznik nr 4   /userfiles/emg/zalacznik-nr-4-do-siwz-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-.docx

Załącznik nr 5   /userfiles/emg/zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw-.doc

Załącznik nr 6   /userfiles/emg/zalacznik-nr-6-do-siwz-oswiadczenie-o-grupie-.docx

Załącznik nr 7   /userfiles/emg/zalacznik-nr-7-do-siwz-wzor-umowy-.doc

Opublikowała:Sabina Wyka

 

 

 

 

Kielce 26.07.2017r.  Informacja z otwarcia ofert ZO/3/2017/WSPL   /userfiles/paski-i-testy/informacja-z-otwarcia-zo-3-2017-wspl.docx

Kielce, 19.07.2017r.   Zapytanie ofertowe ZO/3/2017/WSPL  /userfiles/paski-i-testy/zo-3-2017-wspl.pdf

  1.  PAKIET I – Zakup pasków testowych do badań moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków  i oprogramowaniem komputerowym  – na okres 3 lat

Załącznik 1 i 2   /userfiles/paski-i-testy/pakiet-nr-1.doc

Załacznik 3 – wzór umowy   /userfiles/paski-i-testy/wzor-umowy-pakiet-1.docx

 

  1. PAKIET II – Zakup szybkich testów diagnostycznych – na okres 3 lat

Załącznik 1 /userfiles/paski-i-testy/pakiet-nr-2.doc

Załącznik 2  wzór umowy  /userfiles/paski-i-testy/wzor-umowy-pakiet-2.docx

 

 

 

 

 

Kielce, 13.06.2017r.   Wybór najkorzystniejszej oferty  ZP/3//2017r.  „Dostawa odczynników do biochemii z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 3 lat”./userfiles/biochemia/wybor-najkorzystniejszej-oferty-zp-3-2017.docx

 

 

Kielce, 08.06.2017r.   Wybór najkorzystniejszej oferty  sprawa ZP/1/2017 na zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach /userfiles/usg/wybor-najkorzystniejszej-oferty.docx

 

 

Kielce, 02.06.2017  Wybór oferty  sprawa ZP/2/2017     /userfiles/panele/wybor-oferty-zp-2-2017.pdf

 

 

Kielce, 02.06.2017r.  Informacja z otwarcia ofert z postepowania ZP/3/2017 na dostawę odczynników do biochemii z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 3 lat”.      /userfiles/biochemia/informacja-z-otwarcia-zp-3-2017.docx 

/userfiles/biochemia/info-z-otwarcia-biochemia.pdf

 

Kielce, 31.05.2017r.  Informacja z otwarcia ofert  przetargu nieograniczonego –  znak sprawy: ZP/2/2017   „Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE-specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzętu niezbędnego do automatycznego wykonania badań oraz komputerowej analizy wyniku przez okres 12 miesięcy”.          /userfiles/panele/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

 

 

 

Kielce, 30.05.2017r.   Wyjaśnienia do ZP/3/2017      Dostawa odczynników do biochemii z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 3 lat.

/userfiles/biochemia/odpowiedzi.docx

/userfiles/biochemia/wyjasnienia-biochemia.pdf

 

 

 

KIelce, 26.05.2017  Ogłoszenie  Dostawa odczynników do biochemii z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 3 lat.  Znak sprawy ZP/3/2017 /userfiles/biochemia/ogloszenie-zp-3-2017.docx

Załączniki do pobrania:

SIWZ  /userfiles/biochemia/siwz-zp-3-2017.docx

Załącznik nr 1 /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-1-do-siwz.doc

Załącznik nr 1A  /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-1a-do-siwz.docx

Załącznik nr 1B /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-1b-do-siwz.docx

Załącznik nr 1C  /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-1c-do-siwz.docx

Załącznik nr 2 /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-2-do-siwz.doc

Załącznik nr 3 /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-3-do-siwz.docx

Załącznik nr 4 /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-4-do-siwz.docx

Załącznik nr 5 /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-5-do-siwz.docx

Załącznik nr 6 /userfiles/biochemia/zalacznik-nr-6-do-siwz-umowa.docx

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

 

Kielce, 26.05.2017r. Wyjaśnienie treści SIWZ  do  ZP/2/2017  (Odpowiedzi na zadane pytania)    /userfiles/panele/odpowiedzi.docx

/userfiles/panele/skanowanie0006.pdf

 

 

 

KIelce, 24.05.2017r.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  – Dostawy odczynników do oznaczania poziomu IgE – specyficznych w systemie panelowym z dzierżawą sprzetu niezbędnego do automatycznego wykonywania badań oraz komputerowej analizy wyniku przez okres 12 miesięcy   Znak sprawy: ZP/2/2017                                                       ogłoszenie    /userfiles/panele/ogloszenie-panele.docx

Pliki do pobrania:

SIWZ /userfiles/panele/siwz-zp-2-2017.docx

Załącznik nr 1   /userfiles/panele/zalacznik_nr_1_do_siwz.xls

Załącznik nr 1A    /userfiles/panele/zalacznik_nr_1a_do_siwz.doc

Załącznik nr 2   /userfiles/panele/zalacznik_nr_2_do_siwz_oferta-2-.doc

Załącznik nr 3  /userfiles/panele/zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow-2-.docx

Załącznik nr 4 /userfiles/panele/zalacznik_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia-2-.docx

Załącznik nr 5 /userfiles/panele/zalacznik_nr_5_oswiadczenie_kapitalowe.docx

Załącznik nr 6 /userfiles/panele/zalacznik_nr_6_do_siwz_umowa_-wzor-.docx

Opublikowała: Sabina Wyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan postępowań na 2017r.     /userfiles/plany/plan-postepowan-na-2017-korekta-nr-2.xlsx

 

 

Skip to content