PLAN POSTĘPOWAŃ na 2019r.

Plan postępowań na 2019r.  Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach 

sporządzony zgodnie z art. 13a ustawy Pzp  ——->  PLAN na 2019r.

Opublikowała: Sabina Wyka
Skip to content