INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z POSTĘPOWANIA NR ZP/1/2024 na zakup „ZESTAWU ULTRASONOGRAFICZNEGO”

Na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach informuje, iż w dniu 10.05.2024r. o godz. 12:31 odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z art.. 275 pkt 1 na zakup ZESTAWU ULTRASONOGRAFICZNEGO, znak sprawy ZP/1/2024.

Skip to content