Informacja w sprawie postępowania ZO/1/2019/TONERY

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego ZO/1/2019/TONERY na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących: drukarek, kserokopiarek, faxów na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach. 

 

 

W postępowaniu ZO/1/2019/TONERY (przeprowadzonym w oparciu
o delegację wskazaną w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zapis we wzorze umowy)wpłynęło 11 ofert.   Informujemy iż  zebrane oferty nie będą stanowiły podstawy do udzielenia zamówienia  (zgodnie z zapisem pkt 17 zapytania ofertowego).

Ze względu na brak możliwości porównania danych zawartych w ofertach, postępowanie będzie przeprowadzone ponownie, a dane które będą niezbędne do porównania ofert – będą ściśle określone w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja ——-> Zakończenie ZO 1 2019 TONERY

Opublikowała: Sabina Wyka
Skip to content