DODATKOWE NR TELEFONÓW

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach uruchomiła dodatkowe nr telefonów:

Alergologia: 573-337-300

Chirurgia, Ortopedia , Urologia , Diabetologia,

Reumatologia: 573-337-301

Okulistyka, Dermatologia: 573-337-302

Laryngologia, Neurologia: 573-337-304

Ginekologia: 573-337-303

Psychiatria, Psychologia: 573-337-305

Kardiologia: 513-485-447

Stomatologia: 513-486-599

RTG/USG:  573-337-306

Rehabilitacja: 573-337-307

Skip to content