Adres

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kielcach

25-118 Kielce, ul. W. Szczepaniaka 23
e-mail: wsplkielce@gmail.com

Dyrektor
tel.: 41 330 34 18

Z-ca Dyrektora
tel.: 41 330 34 16

Sekretariat
tel./fax: 41 330 34 11

Rejestracja POZ
tel.: 41 330 34 10

Rejestracja do lekarzy specjalistów
tel.:41 330 34 13

Kadry
tel./fax: 41 330 34 14

Księgowość
tel.: 41 330 34 15

Laboratorium
tel.: 41 330 34 17

Formularz kontaktowy